بخێربێن بو مالپەرێ نوژدارێ من یێ تایبەت ب کەرتێ سالخەمیێimage1

سەنتەرەکان

بەشێ سەنتەرەکان تو دشێی هەمی زانیارییان دەربارەی سەنتەرەکان بینی دگەل لێگەریانا سەنتەران لدیف ناڤێ سەنتەران هەروەسا لێگەریانا سەنتەران لدیف باژێران دگەل دیارکرنا نوژدارێن لناڤا سەنتەریدا.


image2

نوژدارەکان

بەشێ نوژدارەکان تو دشێی هەمی زانیارییان دەربارەی نوژدارەکان بینی دگەل لێگەریانا نوژداران لدیف ناڤێ نوژداری هەروەسا لێگەریانا نوژداران لدیف باژێران دگەل دیارکرنا ژڤانێن بەردەست بو حجزکرنێ.


image3

دەربارەی مە

لناڤ ڤی بەشیدا هەمی زانیارییێن پێویست دەربارەی مالپەری دێ بینی و هەروەسا چاوەنیا بکارهێنانا مالپەری دگەل هاریکاریێ و هەروەسا چەندین زانیارییێن دی ژبو پەیوەندیکرنێ دگەل مە.